legnézettebb
tovább >>
legújabb
tovább >>


Tudománynap a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

Tudásfeltöltés > Aktuális
2011.06.15.

Beszámoló az OTP Fáy András Alapítvány megjelenéséről a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium TudományNapi rendezvényén

Beszámoló az eseményről

A középiskolások tudományok iránti érdeklődésének s ezzel tudás-orientációjának erősítésére indított igen sikeresnek bizonyult programot tudománykommunikációs műhelyünk, együttműködve akadémiai kutatóintézetekkel és egyetemekkel. A középiskolákban megszervezett programok során a diákok közvetlen, átélhető személyes élményeket szereznek a tudományok izgalmas kérdéseiről látványos előadások, kísérleti bemutatók, multimédiás eszközök révén.

2011. június 15-én a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.) intézményében megrendezésre került TudományNapi rendezvényünk, melyen összesen három tudományos előadásra és három tudományos-ismeretterjesztő film levetítésére került sor. Előzetes egyeztetés alapján az iskola igényeit figyelembe véve alakítottuk ki a programot, és kértük fel az előadókat. A program iskolán belüli népszerűsítésében tanárok segítették munkánkat, így a négy előadáson hozzávetőlegesen 120 diák vett részt, akik előzetes tájékoztatást kaptak az előadások témáiról.

A rendezvény teljes ideje alatt megjelenésre került az OTP Fáy András Alapítvány és a Tudásfeltöltés oldal:
• Arculat megjelenítése (roll-up kihelyezése az előadások helyszínén)
• Szóróanyagok terjesztése a tanárok körében
• Figyelem felhívása a Tudásfeltöltés weboldalra


Előadások, tudományos-ismeretterjesztő filmek:
Idegsejthálózatok tündöklése és bukása: Mi áll az epilepsziás működészavar hátterében?
Tóth Kinga, biológus, kutató, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
• Idegsejttípusok az emberi agyban
• Idegsejt-felismerési gyakorlat, a bemutatott sejttípusokat kell képről/rajzról azonosítani
• Idegsejthálózatok működése, és összeomlása epilepsziában
• A kóros hálózati újraszerveződés szerkezeti ismérvei

Fogas kérdések – fogtömések vegyész szemmel
Soltész Amália, MTA Kémiai Kutatóközpont, tudományos segédmunkatárs
Az előadás során a minket körülvevő műanyagok bemutatása után azokkal a műanyagokkal ismerteti meg a hallgatóságot, amelyeket az emberi testen belül alkalmaznak, különös tekintettel napjaink fogtömő anyagaira.

Nagy szénmolekulák kémiája és vizsgálata a csillagászatban
Dr. Nemes László, kémikus, emeritus tudományos tanácsadó, MTA Kémiai Kutatóközpont
A fullerének egy új szénmódosulat molekulái, felfedezésük éppen 25 éve történt és ezért a felfedezők kémiai Nobel-díjat kaptak. A tavalyi évben csillagászok is megtalálták a C60 fullerénmolekulát a világűrben, és azóta intenzív kutatás folyik további fullerének további csillagászati objektumban való megtalálására. Ezek az eredmények egyre pontosabb információt nyújtanak a szén csillagászati kémiájáról, aminek földi jelentősége, hogy más szerkezetű bonyolult széntartalmú molekulák is találhatók a világűr objektumaiban, ezek az élet előfutárai lehettek Földünkön is.

Einstein befejezetlen szimfóniája
Rácz István - Einstein befejezetlen szimfóniája (52p)

Rácz István, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet munkatársa: „Elméleti kutatást végző szakemberként különleges kihívással kellett szembenéznem a film készítésekor. Arra kértek fel, hogy az általános relativitáselméletről készítsek tudományos ismeretterjesztő filmet. A bevezető részt valóban arra próbáltam felhasználni, hogy az általános relativitáselmélet "az Einstein-féle gravitációelmélet" néhány alapgondolatát mutassam be, illetve Einstein teóriáját elhelyezzem az ismert gravitációelméletek sorában. Amikor meg kellett fogalmaznom az általános relativitáselmélet legérdekesebb problémáját, rögtön a gravitációs hullámok detektálására irányuló erőfeszítések jutottak eszembe. A fejlesztéseken dolgozó kollégák munkáját közelebbről megismerve azután láttam, hogy a film "megfelelő elméleti alapozással" azt is megmutathatja, milyen óriási technikai újítások, különleges megoldások eredményeként jöhettek létre azok a hihetetlenül pontos műszerek, amelyekhez foghatót az ember eddig még nem épített.”

Korhadó múlt, porladó jövő?
Kollányi Ágoston: Korhadó múlt, porladó jövő? – Bükkábrányi ősciprusok (25p)

Egy júliusi napon a bükkábrányi lignitbánya meddő homokrétegében sokmillió éves fatörzset fedeztek fel a munkások. A markolókanalak 4 méteres, lábonálló fatörzseket bontottak ki, de nem egyet-kettőt, hanem egy egész erdőt. Valami csoda folytán a fa anyaga szinte eredeti állapotában maradt meg: el sem szenesedett, meg sem kövesedett. Ez egy igazi világszenzáció volt. Ám a fáknak a feltárás egyben halálos ítéletük is, hiszen amit az idő nem tett meg a hosszú hétmillió év során, most megteszi néhány nap alatt. Kiszáradás, hasadás, porladás lesz a sorsuk. Vagy mégsem? Páratlan versenyfutás kezdődött az idővel, melyet kameránkkal folyamatosan nyomon követtünk.

Pannon sivatag
Dr. Csóka György – Mosonyi Szabolcs: Pannon sivatag (26p)

Tudósok szerint a légkör szén-dioxid szintjének jelenlegi 1 százalékos évi növekedése 2050-re mennyiségének megkétszereződéséhez vezethet, amihez a hőmérséklet 2-3 fokos emelkedése tartozik. A természet ilyen nagymértékű éghajlati változást ilyen rövid idő alatt nem tud produkálni és csak nagyon kevés biológiai rendszer képes alkalmazkodni hozzá: az erdők, a mezők, a kultúrnövények alig, az ember nehezen, az alacsonyabb rendű élőlények valószínűleg könnyebben.
Jéghegyek szakadnak le, gleccserek zsugorodnak össze, viharok tombolnak, a tenger emelkedő szintje városokat fenyeget. Mindez szerencsére tőlünk távol történik, ezért nem érint minket - vagy talán mégis? A film az Erdészeti Tudományos Intézet és a Szent István Egyetem kutatói segítségével keresi a választ a kérdésre: a változó klíma miként hat Közép-Európa, azon belül a Kárpát-medence erdeinek élővilágára.

Indikátorok:
• Az iskola mintegy 500 diákjából 120 fő vett rész a programon, hallgatta meg az előadásokat
• 3 előadó tartott előadást tudományos témakörben és három tudományos-ismeretterjesztő film levetésére került sor

Hozzászólások

Még nincsenek hozzászólások ehhez a cikkhez